Ψυγεία επιτραπέζια

 • Ψυγείο βιτρίνα BST 100
  Περισσότερα

  Το ψυγείο βιτρίνα BST 100 αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα επιτραπέζια ψυγεία

  Το ψυγείο βιτρίνα BST 100 διαθέτει:

  • Ενσωματωμένη μηχανή προδιαγραφών TROPICAL
  • Πλούσιο φωτισμό LED
  • Ίσια κολλητά κρύσταλλα ασφαλείας
  • Μαύρο ματ εσωτερικό με ηλεκτροστατική βαφή
  • 1 ράφι στο μέσο
  • 2 επίπεδα τοποθέτησης προϊόντων
  • Ηλεκτρονικό θερμόμετρο – θερμοστάτη
  • Αυτόματες αποψύξεις με αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
  • Πίσω συρόμενα τζάμια

  Το ψυγείο βιτρίνα BST 100 είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευή INOX


 • Ψυγείο βιτρίνα BST 80
  Περισσότερα

  Το ψυγείο βιτρίνα BST 80 αποτελεί ένα από τα πιο αξιόπιστα επιτραπέζια ψυγεία

  Το ψυγείο βιτρίνα BST 80 διαθέτει:

  • Ενσωματωμένη μηχανή προδιαγραφών TROPICAL
  • Πλούσιο φωτισμό LED
  • Ίσια κολλητά κρύσταλλα ασφαλείας
  • Μαύρο ματ εσωτερικό με ηλεκτροστατική βαφή
  • 1 ράφι στο μέσο
  • 2 επίπεδα τοποθέτησης προϊόντων
  • Ηλεκτρονικό θερμόμετρο – θερμοστάτη
  • Αυτόματες αποψύξεις με αυτόματη εξάτμιση νερών απόψυξης
  • Πίσω συρόμενα τζάμια

  Το ψυγείο βιτρίνα BST 80 είναι εξ’ ολοκλήρου κατασκευή INOX


 • ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ CLIO
  Περισσότερα

  Οικονομικό και αξιόπιστο.
  Επιτραπέζια.

  Ρυθμιζόμενα ράφια
  Περιστροφικός Θερμοστάτης
  Εσωτερικός φωτισμός
  Φωτιζόμενη μετώπη


 • ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ RTA SERIES
  Περισσότερα

  Οικονομικό και αξιόπιστο.

  Επιτραπέζιο.
  Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτης.


 • ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ CRT 50 – 122
  Περισσότερα

  Οικονομικό και αξιόπιστο.
  Επιτραπέζια.

  Ρυθμιζόμενα ράφια
  Περιστροφικός Θερμοστάτης
  Εσωτερικός φωτισμός
  Φωτιζόμενη μετώπη (μοντέλο CRT 50)


 • ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ CRYSTAL CLIO
  Περισσότερα

  Οικονομικό και αξιόπιστο.
  Επιτραπέζια.

  Ρυθμιζόμενα ράφια
  Περιστροφικός Θερμοστάτης
  Εσωτερικός φωτισμός
  Φωτιζόμενη μετώπη


 • ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ CRYSTAL CRT 122
  Περισσότερα

  Οικονομικό και αξιόπιστο.
  Επιτραπέζια.

  Ρυθμιζόμενα ράφια
  Περιστροφικός Θερμοστάτης
  Εσωτερικός φωτισμός


 • ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ CRYSTAL CRT 50
  Περισσότερα

  Οικονομικό και αξιόπιστο.
  Επιτραπέζια.

  Ρυθμιζόμενα ράφια
  Περιστροφικός Θερμοστάτης
  Εσωτερικός φωτισμός
  Φωτιζόμενη μετώπη


 • ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ RTS 132
  Περισσότερα

  Οικονομικό και αξιόπιστο.

  Επιτραπέζιο.
  Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτης.


 • ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ RTW 100 – 120 – 160
  Περισσότερα

  Οικονομικό και αξιόπιστο.

  Επιτραπέζιο.
  Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτης.


 • ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ RTW 108
  Περισσότερα

  Οικονομικό και αξιόπιστο.

  Επιτραπέζιο.
  Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτης.


 • ΨΥΓΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΟΥ RTW 72
  Περισσότερα

  Οικονομικό και αξιόπιστο.

  Επιτραπέζιο.
  Ηλεκτρονικό θερμόμετρο-θερμοστάτης.