Ψύκτες

 • ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 16L
  Περισσότερα

  Ψύκτης Νερού επιδαπέδιος

  Διαθέτει ανοξείδωτες δεξαμενές νερού.


 • ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 16LB
  Περισσότερα

  Επιδαπέδιος Ψύκτης Νερού / με Ψυγείο

  Διαθέτει ανοξείδωτες δεξαμενές νερού.


 • ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ A 400 INOX
  Περισσότερα

  Ανοξείδωτος Eπιδαπέδιος  Ψύκτης Νερού

  Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ.


 • ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ A 600 INOX
  Περισσότερα

  Ανοξείδωτος Eπιδαπέδιος  Ψύκτης Νερού

  Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ.


 • ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ A SERIES
  Περισσότερα

  Επιδαπέδιος Ψύκτης Νερού

  Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ.


 • ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ A SERIES INOX
  Περισσότερα

  Επιδαπέδιος Ψύκτης Νερού Ανοξείδωτος

  Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ.


 • ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Compact
  Περισσότερα

  Ψύκτης Νερού / Ερμαρίου

  Ανοξείδωτη δεξαμενή νερού, σωληνώσεις, ρακόρ.


 • ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Compact ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ
  Περισσότερα

  Ψύκτης Νερού / Ερμαρίου

  Συνεχούς ροής


 • ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ Γ1000
  Περισσότερα

  Ψύκτης Νερού / Ερμαρίου

  Συνεχούς ροής