Οθόνες ζύγισης

 • ΟΘΟΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ DIGI
  Περισσότερα

  Ηλεκτρονικοί ενδείκτες υψηλής ακρίβειας ζύγισης.
  Εσωτερική υποδιαίρεση1/300.000. Επιλεγόμενη υποδιαίρεση οθόνης από 1/1.000 έως 1/15.000 (για εμπορικές συναλλαγές 1/3000).
  Οθόνη LCD υψηλής αντιθέσεως, 6 ψηφίων με επιλεγόμενη λειτουργία οπίσθιου φωτισμού (backlight).
  Αδιάβροχο πληκτρολόγιο 5 πλήκτρων.
  Δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε τύπο πλατφόρμας, μέχρι και 4 δυναμοκυψέλες των 350Ω.
  Ψηφιακά φίλτρα με ρύθμιση για σταθερά ή κινούμενα φορτία (π.χ. ζώα).
  Σειριακή έξοδος RS232 για σύνδεση με Η/Υ.
  Δύο set-points (Hi-Ok-Low).
  Λειτουργούν σε ρεύμα 220V ή με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
  Δυνατότητα σύνδεσης με δεύτερη εξωτερική οθόνη ένδειξης βάρους(REMOTE DISPLAY DI-162C).
  Ψηφιακή ρύθμιση βάρους (calibration).
  Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας.
  Λειτουργία πληκτρολογούμενου ή ψηφιακού απόβαρου.
  Αυτόματο κλείσιμο ζυγού όταν δεν χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.
  Λειτουργία επαναφοράς της ένδειξης του βάρους στην οθόνη μετά από διακοπή ρεύματος.

  ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Ε. TC 7012


 • ΟΘΟΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ inox DIGI
  Περισσότερα

  Ηλεκτρονικοί ενδείκτες υψηλής ακρίβειας ζύγισης.
  Ανοξείδωτος – απόλυτα στεγανός ενδείκτης IP-68 πιστοποιημένος από τον Γερμανικό οργανισμό πιστοποίησης TUV Αρ. πιστοποίησης:15018325001

  Εσωτερική υποδιαίρεση1/300.000. Επιλεγόμενη υποδιαίρεση οθόνης από 1/1.000 έως 1/15.000 (για εμπορικές συναλλαγές 1/3000).
  Οθόνη LCD υψηλής αντιθέσεως, 6 ψηφίων με επιλεγόμενη λειτουργία οπίσθιου φωτισμού (backlight).
  Αδιάβροχο πληκτρολόγιο 5 πλήκτρων.
  Δυνατότητα σύνδεσης με οποιαδήποτε τύπο πλατφόρμας, μέχρι και 4 δυναμοκυψέλες των 350Ω.
  Ψηφιακά φίλτρα με ρύθμιση για σταθερά ή κινούμενα φορτία (π.χ. ζώα).
  Σειριακή έξοδος RS232 για σύνδεση με Η/Υ.
  Δύο set-points (HI-OK-LOW).
  Λειτουργούν σε ρεύμα 220V ή με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
  Δυνατότητα σύνδεσης με δεύτερη εξωτερική οθόνη ένδειξης βάρους(REMOTE DISPLAY DI-162C).
  Ψηφιακή ρύθμιση βάρους (calibration).
  Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας.
  Λειτουργία πληκτρολογούμενου ή ψηφιακού απόβαρου.
  Αυτόματο κλείσιμο ζυγού όταν δεν χρησιμοποιείται για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας.
  Λειτουργία επαναφοράς της ένδειξης του βάρους στην οθόνη μετά από διακοπή ρεύματος

  ΕΓΚΡΙΣΗ Ε.Ε. TC 7012


 • ΟΘΟΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ SUPRA KW
  Περισσότερα

  Εσωτερική υποδιαίρεση 1/600.000.   
  Ανάλυση οθόνης 1/15.000.
  Ρυθμός μετατροπής: 60φορές/sec.
  Λειτουργεί με ρεύμα 220V AC ή με ενσωματωμένη  
  επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να προσφέρει 90 ώρες  
  συνεχούς λειτουργίας
  Λειτουργία πρόσθεσης διαδοχικών ζυγίσεων.
  Λειτουργία μέτρησης τεμαχίων.  
  Λειτουργία ελέγχου βάρους.
  Λειτουργία μετατροπής μονάδων.
  Διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (backlight LCD).
  Υψηλή προστασία από την υγρασία.
  Διαθέτει κάλυμμα για προστασία από τις σκόνες.


 • ΟΘΟΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ SUPRA P
  Περισσότερα

  Εσωτερική υποδιαίρεση 1/500.000.   
  Ανάλυση οθόνης 1/30.000.
  Λειτουργεί με ρεύμα 220V AC ή με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
  Λειτουργία αναλογικής ζύγισης (%) για ποσοστιαίες αναλογίες.  
  Λειτουργία ελέγχου βάρους (HI-LO-OK) με φωτεινή ένδειξη.
  Λειτουργία μετατροπής μονάδων.
  Διαθέτει ψηφιακά φίλτρα με ρύθμιση για σταθερά ή κινούμενα φορτία.
  Διαθέτει οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD).


 • ΟΘΟΝΕΣ ΖΥΓΙΣΗΣ SUPRA T
  Περισσότερα

  Εσωτερική υποδιαίρεση 1/600.000.
  Ανάλυση οθόνης 1/30.000.
  Ρυθμός μετατροπής: 60φορές/sec.
  Λειτουργεί με ρεύμα 220V AC ή με ενσωματωμένη  επαναφορτιζόμενη μπαταρία που μπορεί να προσφέρει 90 ώρες συνεχούς λειτουργίας
  Λειτουργία πρόσθεσης διαδοχικών ζυγίσεων.
  Λειτουργία μέτρησης τεμαχίων.
  Λειτουργία ελέγχου βάρους.
  Λειτουργία μετατροπής μονάδων.
  Διαθέτει φωτιζόμενη οθόνη υγρών κρυστάλλων (backlight LCD).
  Δέχεται πρόσθετη εξωτερική οθόνη βάρους (remote display) και εξωτερικό εκτυπωτή.
  Υψηλή προστασία από την υγρασία.
  Διαθέτει κάλυμμα για προστασία από τις σκόνες.

  Διαθέτει έξοδο για SET POINTS – 4 relay ( μοντέλο T-2000A+PCBA )