Χατκον

 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ XOTKON NORTH H2/161
  Περισσότερα

  ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΧΟΤΚΟΝ

  Χωρητικότητας για 1 GN 1/1 x6.5 . Διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία χάρη στις 2 Λάμπες που διαθέτει.  Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί  30 – 90 °C.


 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ XOTKON NORTH NH4/444
  Περισσότερα

  ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ΧΟΤΚΟΝ

  Χωρητικότητας για 2 GN 1/1 x6.5 . Διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία χάρη στις 4 Λάμπες που διαθέτει.  Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί  30 – 90 °C.
  Με καθρέφτη στην πλάτη.


 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ATA K6ESP05TT
  Περισσότερα

  ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

  Χωρητικότητας για 1 GN 1/1 H. 150 χιλιοστών βάθος . Διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία χάρη στο συνδυασμό ενός κατώτερου στοιχείου θέρμανσης και σε ένα κεραμικό υπέρυθρο θερμαντήραμε ανεξάρτητους διακόπτες. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί  30 – 90 ° C. Το διάτρητο  αφαιρείτε εύκολα για τον καθαρισμό του θερμοθαλάμου.


 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ ATA K7ESP05TT
  Περισσότερα

  ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

  Χωρητικότητας για 1 GN 1/1 H. 150 χιλιοστών βάθος . Διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία χάρη στο συνδυασμό ενός κατώτερου στοιχείου θέρμανσης και σε ένα κεραμικό υπέρυθρο θερμαντήραμε ανεξάρτητους διακόπτες. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί  30 – 90 ° C. Το διάτρητο (ψευδοπυθμένας) αφαιρείτε εύκολα για τον καθαρισμό του θερμοθαλάμου.


 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ BARON E400
  Περισσότερα

  ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

  Χωρητικότητας για 1 GN 1/1 H. 150 χιλιοστών βάθος . Διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία χάρη στο συνδυασμό ενός κατώτερου στοιχείου θέρμανσης και σε ένα κεραμικό υπέρυθρο θερμαντήραμε ανεξάρτητους διακόπτες. Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί  30 – 90 ° C. Το διάτρητο (ψευδοπυθμένας) αφαιρείτε εύκολα για τον καθαρισμό του θερμοθαλάμου.


 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ Hatcon 1
  Περισσότερα

  ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

  Χωρητικότητας για 1 GN 1/1 H . Διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία χάρη στους 2  λαμπτήρες υπέρυθρης  θέρμανσης . Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί  30 – 90 °C. Το διάτρητο  αφαιρείτε εύκολα για τον καθαρισμό του θερμοθαλάμου.


 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ Hatcon 2
  Περισσότερα

  ΘΕΡΜΟΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΤΑΤΑΣ

  Χωρητικότητας για 2 GN 1/1 H . Διατηρεί τη σωστή θερμοκρασία χάρη στους 4  λαμπτήρες υπέρυθρης  θέρμανσης . Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί  30 – 90 °C. Το διάτρητο  αφαιρείτε εύκολα για τον καθαρισμό του θερμοθαλάμου.