ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ

Ασύρματος γερανοζυγός με εκτυπωτή. Εμβέλεια τηλεχειρισμού έως 200m.
Εκτυπωτής ενσωματωμένος στο τηλεχειριστήριο.

Αποθήκευση στοιχείων έως 2000 ζυγίσεων και προστασία τους σε περίπτωση απώλειας ρεύματος.

Συντελεστής ασφαλούς υπερφόρτωσης 125%.

Μέγιστη υπερφόρτωση 400%.

Αυτονομία 40-50  ώρες

Product Enquiry
ΜΟΝΤΕΛΟ OCS / SW1
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΙΣΗΣ 2000 - 10.000Kg
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 1000 - 5000 gr