ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΖΥΓΟΣ

Τηλεχειριζόμενος (Απόσταση έως 15m.)

Λειτουργεί με ενσωματωμένη αναφορτιζόμενη μπαταρία 6V/10Ah, διάρκειας λειτουργίας 150 ωρών.

Οθόνη φωτεινή με κόκκινα ψηφία LED, ύψους 2.54 cm

Στάνταρ ασύρματο τηλεχειριστήριο και φορτιστής μπαταρίας.

Λειτουργίες HOLD – ΑΠΟΒΑΡΟ – ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ.

Συντελεστής ασφαλούς υπερφόρτωσης 125%.

Μέγιστη υπερφόρτωση 400%.

Product Enquiry
ΜΟΝΤΕΛΟ OCS / S
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΓΙΣΗΣ 2000 - 10.000Kg
ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ 1000 - 5000 gr