Νέα αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού dev2 9 Μαρτίου, 2022

Νέα αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού

Η εταιρεία SARIDIS αναβαθμίζει συνεχώς τον μηχανολογικό της εξοπλισμό ο οποίος προσφέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα στην ποιότητα των κατασκευών της.

Το νέο punching machine του Ιταλικού οίκου EUROMAC της εταιρείας SARIDIS, εναρμονίζεται ιδανικά με τον υπόλοιπο μηχανολογικό εξοπλισμό και προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα στην διάτρηση και διαμόρφωση ανοξείδωτων σε ανατρεπτικά σύντομο χρόνο με απόλυτη ακρίβεια.