Έξυπνες Λειτουργίες dev2 31 Ιανουαρίου, 2023

Έξυπνες Λειτουργίες

Τεχνολογία του αύριο.

Στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, τα smart features ήρθαν για να μείνουν.

Τα προϊόντας μας μπορούν να εξοπλιστούν με ένα αποτελεσματικό σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης, που επιτρέπει τον έλεγχό τους ανά πάσα στιγμή. Με μια απλή σύνδεση Wi-Fi, η μονάδα ελέγχου συνδέεται με την πλατφόρμα Cloud, επιτρέποντας την απομακρυσμένη διαχείριση των συσκευών από διαφορετικές φορητές συσκευές μέσω μιας εφαρμογής, με δυνατότητα λήψης σε tablet ή smartphone.

Πλεονεκτήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης

  • Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής
  • Εμφάνιση σταδίου λειτουργίας
  • Ανάλυση κύκλου λειτουργίας της συσκευής σε διάγραμμα
  • Απομακρυσμένη παραμετροποίηση ρυθμίσεων λειτουργίας
  • Ειδοποιήσεις και διαχείριση πιθανών βλαβών ή μη φυσιολογικής λειτουργίας
  • Απομακρυσμένος έλεγχος ορθής λειτουργίας από τεχνικό
  • Αναφορές HACCP (υγειονομικού)

Industry 4.0
Έξυπνες λειτουργίες στην παραγωγική διαδικασία

Νέες ψηφιακές τάσεις

Παραμένοντας εναρμονισμένοι με τις αναδυόμενες ψηφιακές επιχειρηματικές τάσεις και προκειμένου να βελτιστοποιήσουμε τις υπηρεσίες μας και την αποτελεσματικότητά μας, στη Saridis έχουμε ενσωματώσει «έξυπνες» λειτουργίες στην παραγωγική διαδικασία, που συμβαδίζουν με τα δεδομένα του Industry 4.0.

Στην πράξη

Αξιοποιούμε τελευταίας τεχνολογίας λογισμικά και συστήματα ERP και MES, για να αποκτήσουμε άμεση ψηφιακή πρόσβαση και συνολική εποπτεία κάθε σταδίου της παραγωγικής διαδικασίας, απομακρυσμένα, σε πραγματικό χρόνο και δίχως την κατασπατάληση φυσικών πόρων.

Πλήρης ιχνηλασιμότητα

Μέσω οθονών αφής σε κάθε πόστο εργασίας και κεντρικού πάνελ διαχείρισης στο οποίο απεικονίζεται σε πραγματικό χρόνο η αληθινή κατάσταση της παραγωγής, μέχρι τη δυνατότητα ελέγχου του φόρτου εργασιών, τον ορθό προγραμματισμό των πόρων, αλλά και τη διασφάλιση της ποιότητας σε όλο το παραγωγικό φάσμα.

Μεγιστοποίηση απόδοσης

Με την καταγραφή κάθε ενέργειας, αυτό που επιτυγχάνεται συνολικά είναι η μεγιστοποίηση της απόδοσης, η ελαχιστοποίηση των απωλειών και η καλύτερη εκτίμηση της συνολικής εικόνας της παραγωγικής διαδικασίας.