Νέα επένδυση σε κορυφαίο μηχανολογικό εξοπλισμό dev2 12 Απριλίου, 2021

Νέα επένδυση σε κορυφαίο μηχανολογικό εξοπλισμό

Η εταιρεία SARIDIS επενδύει συνεχώς στον μηχανολογικό της εξοπλισμό και στην εκπαίδευση των εργαζομένων της για την παραγωγή προϊόντων υψηλών, τεχνικών και αισθητικών, απαιτήσεων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, ενσωματώθηκε στην γραμμή παραγωγής της εταιρείας το νέο αυτόματο υδραυλικό ψαλίδι επεξεργασίας μετάλλων με ωφέλιμο μήκος κοπής στα 300 cm αυξάνοντας την αποδοτικότητα και την παραγωγική της ικανότητα.